Grondvervuiling Noord Brabant, wat is dat?

Grondvervuiling Noord Brabant

Woont u in de buurt van Noord Brabant of zelfs in Noord Brabant en is uw perceel vervuild met grond of heeft u het idee dat dat zo is? Grondvervuiling is iets wat niemand wilt hebben, ook niet als je het perceel wilt kopen. Je kan een onderzoek doen naar de grondvervuiling van het perceel en daardoor krijg je een rapportage van het perceel met uitgebreide details over de grondvervuiling Noord Brabant. Mocht je dit willen? Bekijk dan even de website!

Onderzoek

Je hebt oriënterend bodemonderzoek en beschrijvend bodemonderzoek. Bij oriënterend bodemonderzoek wordt de bodemkwaliteit op een stuk grond onderzocht op grondvervuiling. De bodemdeskundige van De Maat Advies neemt bodem en grondwaterstalen op risicozones op het stuk grond en ook stalen op niet risicozones, zo heeft een duidelijk beeld van hee; het perceel die onderzocht moet worden. Als er blijkt dat er verontreiniging aanwezig is, komt er een beschrijvend bodemonderzoek, daar wordt de verontreiniging in kaart gebracht met speciale apparatuur en wordt sanering besproken of het moet of juist niet. Een evaluatie van de risico’s die gemeten zijn bepaalt voor de grondvervuiling of er sanering nodig is. Als de mogelijkheid zich voordoet dat de verspreiding van verontreiniging aanstaande is of zodra er gevaar is voor dieren, mensen, planten en water dat onder de grond of boven de grond is, dan spreek je over een gevaarlijke situatie.

Ontstaan van grondvervuiling

Grondvervuiling ontstaat voornamelijk door slechte omgang met stoffen die illegaal zijn en het storten van afval op plekken waar het niet hoort. Overal heb je wel een plek waar er vroeger illegaal afval is gestort. Zo zie je in de stad geen “stadslaag” maar een laag die is ontstaan door het jarenlang storten van afval. In die laag ligt alles wat, huizen resten, verf van objecten, en ook vervuilende industriële dingen zoals blikken etc. De grond naast gasfabrieken zijn ook extreem vervuild maar die lagen vroeger buiten de stad alleen nu de steden groter worden komen daar dus nu huizen terecht of recreatieparken die daar hun park willen openen.

 

Juridisch

Sinds 1987 geldt in Nederland een wet waarbij ieder voor ze grond moet zorgen en zorgvuldig mee moet omgaan. Voor overige terreinen geldt geen plicht om het te saneren, alleen kan de provincie wel een bevel opleggen om te saneren. Lijkt je dit leuk om meer over te weten of wil je zelf het laten doen? Bekijk dan even de website!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *